Verzenden & retourneren

Verzendingen 

Onze producten worden verzonden via DPD. Verzendingen binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland zijn na 1 tot 2 werkdagen binnen. Voor informatie over de levertijd van verzendingen buiten deze landen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.  Zodra uw pakketje verstuurd wordt ontvangt u een automatische bevestigingsmail.

 

 Klik HIER voor uw retourformulier

 

Retourneren

U heeft tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling het recht om uw product(en) te retourneren. Voor retours werken we met een retourformulier, deze kunt u downloaden d.m.v. onderstaande link. Middels dit formulier heeft u de keuze om uw product te ruilen of terug te sturen. 

 1. Print onderstaand retourformulier uit en vul het in. 
 2. Pak het product met aangehecht label in originele staat opnieuw in.
 3. Stuur het pakketje samen met het retourformulier op naar ons retouradres.
 4. Ontvang uw nieuwe product/aankoopbedrag. 

Let op: Te late retours, gebruikte producten en/of onvolledige retourformuliers worden niet in behandeling genomen. 

  

Herroepingsrecht en retourbeleid

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail / formulier bij het retourpakket. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Een consument die meerdere maten van hetzelfde product besteld heeft en een maat terugstuurd zal geen geld retour ontvangen. Indien u twijfelt over de maat kunt u uw bestelling altijd terugsturen om vervolgens de juiste maat retour te ontvangen. 

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

 Kosten in geval van retours

 1. Indien de consument zijn bestelling wil ruilen voor een andere maat wil ontvangen komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Retourzendingen worden binnen 1 werkdag na ontvangst in behandeling genomen